O PROJEKTU

Naziv projekta: Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Kvantum d.o.o. uvođenjem IKT rješenja

Opis projekta:

Analiza stanja je pokazala da postojeća rješenja za podršku ključnim poslovnim procesima poduzeća imaju za posljedicu neefikasno poslovanje zbog nepostojanja odgovarajućeg programskog alata za automatizirano i integrirano planiranje resursa i povezivanje različitih odjela poduzeća. Navedeno čini Kvantum smanjeno konkurentnim i učinkovitim što za posljedicu ima ostvarivanje manjeg obujma poslovanja i prihoda u odnosu na postojeće kapacitete te nižu profitnu maržu zbog povećanih operativnih troškova. Projekt Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Kvantum d.o.o. uvođenjem IKT rješenja osmislili smo i razradili kako bi uspješno odgovorili na sva gore navedena ograničenja u upravljanju poslovnim procesima našeg poduzeća. Specifični cilj projekta je unaprjeđenje upravljanja poslovnim procesima, što će se postići:

a) Uvođenjem ERP sustava u informacijsko komunikacijski sustav Kvantuma,

b) opremanjem voditelja gradilišta prijenosnim računalima,

c) instaliranjem novog serverskog računala s kapacitetima za prihvat ERP sustava i nadzor cjelokupnog informacijskog i komunikacijske infrastrukture poduzeća,

d) zamjenom zastarjelih računala u poduzeću.

Cilj projekta: Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti i učinkovitosti Kvantum d.o.o.

Rezultati projekta:

Unaprjeđenje sljedećih poslovni procesa:

Upravljanje rizicima,

Upravljanje ljudskim resursima,

Vođenje financija i računovodstva,

Nabava

Logistika.

Otvaranje 3 nova radna mjesta do 2018.

Povećanje neto profitne marže za 2,57 postotnih poena u 2018.

rast poslovnih u 2018. za minimalno 49 % veći u odnosu na 2014.

Vrijednost projekta: 239.931,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 131.125,00 HRK

Trajanje projekta: od 4.3.2016. do 4.6.2017.

Osoba za kontakt: Mario Matjačić, direktor

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

KVANTUM d.o.o. uspješno proveo projekt ulaganja u informacijske i komunikacijske tehnologije

Poduzeće Kvantum iz Preloga završilo je provedbu projekta Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Kvantum d.o.o. uvođenjem IKT rješenja.

Rastući obujam poslovanja zahtjevao je nadgradnju postojeće informacijsko – komunikacijske infrastratrukture poduzeća te je Kvantum d.o.o. osmislio projekt koji je za cilj imao postići automatizirano i integrirano planiranje resursa i informacijsko povezivanje različitih odjela poduzeća. Projekt ulaganja je uspješno prijavljen za sufinanciranje na javni poziv Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT). Provedba projekta obuhvatila je razdoblje od od 4. ožujka 2016. do 4. lipnja2017., u okviru kojeg je poduzeće provelo sljedeće aktivnosti:

Uvođenje ERP sustava u informacijsko komunikacijski sustav poduzeća,

Nabavu nove serverske infrastrukture,

Opremanje ključnih zaposlenika novom informatičkom opremom.

Provedbom projekta Kvantum d.o.o. optimizirao je poslovne procese u poduzeću te povećao produktivnost poslovanja što će izravno doprinijeti jačanju konkurentnosti te posljedično rastu i razvoju poslovanja.

Ukupna vrijednost projekta je 239.931,00 kn, a Europski fond za regionalni razvoj projekt je sufinancirao iznosom od 131.125,00 kn.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost poduzeća Kvantum d.o.o.

About Kvantum

Kvantum d.o.o. is a private company founded in 1995. The experience we have gained over the years of work in the construction business has made us qualified and ready to accept any task in the field of construction of hospitality and office spaces.

Services

  • General contractor
  • Interior works

Contact us

  • +385 (01) 4579237
  • info@kvantum.eu
FUNK1